Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Cynorthwyydd Arlwyo / Barista

Contract:
Permanent
Category:
Full Time
Job Sector:
Hospitality / Catering
Region:
South Wales
Location:
Swansea
Salary description:
£9.14 Per Hour
Posted:
30/09/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
Gower College Swansea
Job Ref:
SEP20197143


Cynorthwyydd Arlwyo / Barista
Reference: SEP20197143
Expiry Date: 23:59, 02 October 2019
Location: Abertawe
Salary: £9.14 Per Hour
Benefits: Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgownitau staff a pharcio am ddim.
Attachments: CateringAssistant-JDPS-Sept19(CYM).doc

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Arlwyo i ymgymryd â’r gwaith o baratoi a gweini bwyd/byrbrydau a diod i ddysgwyr a staff. Bydd gofyn hefyd i ddeiliad y swydd gynorthwyo gyda glanhau’r Siopau Coffi a’r Ffreuturau. 

Fe fydd y Cynorthwyydd/Barista yn rhan allweddol o’n tîm bwyd a diod sy’n cynnwys unigolion brwdfrydig sy’n cymryd balchder mewn darparu gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog. 

Gan weithio mewn tîm bach, bydd gennych brofiad blaenorol o drin arian parod ynghyd ag ymwybyddiaeth dda o hylendid bwyd. Yn ddelfrydol fe fyddwch yn meddu ar dystysgrif hylendid bwyd a phrofiad o weithio fel Barista.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn unigolyn positif sy’n hoff o weithio gyda phobl, ac fe fydd yn meddu ar angerdd dros y diwydiant bwyd a diod. Gyda sgiliau gofalu am gwsmeriaid cadarn, byddwch yn gallu gweithio fel rhan dîm yn ogystal ag ar eich liwt eich hun.

Byddwch yn cael cyfle i fod yn rhan o amgylchedd sy’n llawer o hwyl, lle mae’r cwsmeriaid a’r gweithwyr yn rhannu profiad gwych sy’n groesawgar ac yn ddymunol.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc a disgwylir i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau’n cael eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

To apply for this role, click here or the 'Apply' button below.

Company Description

For more than 20 years, Gower College have been at the cutting edge when it comes to providing professional training opportunities, covering a huge range of industry sectors from construction and customer service to hospitality and retail.

Closing Date:
03/10/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings